31/07/1626, 3

31/07/1626, 3

3 De jood Gabriel de Costa krijgt zijn afscheid en wordt vereerd met 100 gld. voor hetgeen hij HHM heeft geopenbaard.