31/07/1626, 4

31/07/1626, 4

4 Van David Pallache is een aan griffier Goch gerichte brief d.d. Brussel 22 juli gelezen.
Met een beslissing wordt nog gewacht.