31/07/1626, 5

31/07/1626, 5

5 Het ontwerp van de brief die aan de Amsterdamse Admiraliteit zal worden geschreven in de zaak van Hans Loon is door alle provincies behalve Holland gearresteerd. De gedeputeerden van Holland zeggen in de brief van 4 april aan die Admiraliteit geen enkel argument voor confiscatie te kunnen ontwaren.
Met de brief zullen worden meegestuurd een kopie van de laatste brief aan die van Hamburg over dit onderwerp, een kopie van het aan de gezanten Vincent Muller en Amsinck bij hun afscheid gegeven antwoord en een duplicaat van deze resolutie.