31/07/1626, 8

31/07/1626, 8

8 De RvS dient te adviseren over de remonstrantie van de ambtlieden van de Overbetuwe en de Tielerwaard waarin wordt aangedrongen op toevoeging van twee majoors .