31/07/1626, 9

31/07/1626, 9

9 De gedeputeerden van Holland en Zeeland hebben een kopie gevraagd van de kennisgeving van de commiezen-generaal van de konvooien en licenten.
Aan de Admiraliteitscolleges zal worden geschreven een staat op te sturen van de opbrengst van de verpachting over het vorige jaar.