01/08/1626, 1

01/08/1626, 1

1 Langerack schrijft d.d. Parijs 18 juli.
Behoeft geen resolutie.