01/08/1626, 12

01/08/1626, 12

12 De RvS moet de remonstrantie van voormalig kapitein Fran├žois Virij onderzoeken op overeenkomsten met het geval van kapitein Kniphausen en vervolgens advies uitbrengen.