01/08/1626, 14

01/08/1626, 14

14 De ingezetenen van Raamsdonk en Capelle is toegestaan merriepaarden te halen die niet duurder mogen zijn dan het plakkaat toestaat.