01/08/1626, 3

01/08/1626, 3

3 De retroacta met betrekking tot David Pallache en de resolutie van 8 juli zijn nagezien en besloten is griffier Goch aan Pallache te laten schrijven dat hij onmiddellijk moet terugkeren als het hem niet lukt prompt een paspoort voor de fiscaal van Zeeland te verkrijgen.