01/08/1626, 4

01/08/1626, 4

4 Van Pieter Reael is een brief d.d. Amsterdam 30 juli ontvangen inzake de naar Constantinopel [Istanbul] over te maken 30.000 rijksdaalder voor prins Gabriel. HHM besluiten Aissema te schrijven dat ondanks de hoge rente van circa 25 procent geprobeerd moet worden enkele kooplieden te contracteren. Ook de ambassadeur van Venetië zal worden gevraagd hiervoor moeite te willen doen en Berck zal de zaak eveneens ten zeerste aanbevolen worden.