01/08/1626, 5

01/08/1626, 5

5 Het rekest van de voerlieden Johan Neeff, Joost Hambach, Hendrick Schreur en consorten uit het graafschap Nassau gaat met de aanbevelingsbrieven van de gedeputeerden te velde naar de RvS voor een beslissing.