01/08/1626, 7

01/08/1626, 7

7 Naar aanleiding van het gesprek van Noortwijck met de gezant van Denemarken en gezien diens memorie, zal de eerder aan het hof gestuurde brief [over Jan Braem] worden opgezocht. Wat de zaak van [het schip uit Kopenhagen] aangaat, laat men het bij de uitspraak van de Admiraliteit in het Noorderkwartier , hoewel de klager nog altijd de weg van revisie openstaat.