02/08/1626, 1

02/08/1626, 1

1 Lijcklema en Haersolte schrijven d.d. Deventer 21/31 juli.
Behoeft geen resolutie.