03/08/1626, 3

03/08/1626, 3

3 Rantwijck en de anderen heren die op 29 juli zijn gecommitteerd tot de zaak van de IJssel, hebben hun bevindingen aangaande het nieuwe akkoord met dr. Opten Noort gerapporteerd.
De RvS mag volgens de nieuwe voorwaarden met Opten Noort een akkoord sluiten. Het artikel waarin wordt gesteld dat hij niet verplicht kan worden tot het optrekken van particuliere kribben, moet echter uit het akkoord worden gehaald omdat het overbodig is. Hij dient binnen drie jaar vanaf de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] tot aan de schans bij Cothen een diepte van vijf voet op de laagste punten van de IJssel te realiseren en een breedte van minimaal dertig roeden. Hij dient op zijn kosten gedurende twee jaar die breedte en diepte te onderhouden waardoor de IJssel voor alle schepen bevaarbaar is en schepen elkaar zonder probleem kunnen passeren. Hij ontvangt 160.000 gld. vrij geld, te betalen in gedeelten en onder cautie van restitutie, mocht hij de voorwaarden niet kunnen nakomen.