03/08/1626, 2

03/08/1626, 2

2 Bicker, Ter Cuilen en Gruis zijn teruggekeerd uit het leger en doen in aanwezigheid van de RvS verslag van hun beraadslagingen met Z.Exc. en de gedeputeerden te velde over Emden. Z.Exc. meent dat men het antwoord van Emden op het aan de stad gerichte schrijven uit juli moet afwachten. Indien dat antwoord uitblijft of te slap is, zouden enkele gedeputeerden gezonden moeten worden om de gevreesde rampen te helpen voorkomen en met de opdracht de uitspraak van de gecommitteerden van HHM d.d. 14 feb. te doen uitvoeren. Zij zouden ook maatregelen moeten treffen op het punt van de middelen.
Op advies van de RvS is besloten de raad van Z.Exc. te volgen en het antwoord uit Emden af te wachten.
Dezelfde heren rapporteren ook dat Z.Exc. en de gedeputeerden te velde aanbevelen de vier nieuwe Engelse regimenten, zowel die al te velde zijn als die nog in garnizoen liggen, te betalen. De provincies zouden de legerlasten moeten opbrengen.
Besloten wordt met de betaling voort te gaan conform de resolutie van donderdag 30 juli. Zodra de gecommitteerden in het leger om verdere maatregelen vragen zullen HHM dit antwoorden. De RvS zal met Calandrini spreken om het geld voor het onderhoud van de nog in garnizoen liggende troepen te lenen. De RvS wordt ook verzocht de provincies die hun legerlasten nog niet hebben opgebracht ernstig te manen.