03/08/1626, 4

03/08/1626, 4

4 De keurvorst van Brandenburg verzoekt d.d. Cölln a/d Spree [Berlijn ]1 juli te willen negeren hetgeen door Spierinck namens de hertog van Palts-Neuburg zal worden voorgelegd inzake het in 1624 te Düsseldorf gesloten traktaat tussen de hertog en Schwarzenberg over de executie van Gulik [Jülich]. Georg Wilhelm laat zijn brief vergezeld gaan van een uiteenzetting van de bezwaren tegen het traktaat en de daarop genomen resolutie en verzoekt HHM hem daadwerkelijk te helpen bij de executie van de contributies.
HHM bewaren de documenten tot er later passend gebruik van kan worden gemaakt.