03/08/1626, 6

03/08/1626, 6

6 De RvS heeft geadviseerd het op 31 juli ingediende rekest van olieslager Jacob Claessen af te wijzen.
HHM besluiten conform het advies.