03/08/1626, 8

03/08/1626, 8

8 Bicker, Ter Cuilen en Gruis laten weten dat Diderich Halewijn verzoekt de steden te schrijven de schippers uitsluitend te betalen indien zij zijn attestatie meebrengen.
De ordonnantie voor de commissaris-generaal van de schepen zal worden gedrukt en gaat dan naar de provincies, zodat de steden zich in de betaling daaraan kunnen houden.