04/08/1626, 3

04/08/1626, 3

3 Asperen, Van der Houve en Gans, raden ter Admiraliteit te Rotterdam, hebben conform de resolutie van 1 aug. HHM geïnformeerd over hun redenen in dit College het ambt van Rotterdams konvooimeester te scheiden van het ambt van ontvanger-generaal. Het laatste ambt eist een mens volledig op; ook Vrouse heeft het konvooimeesterschap nooit zelf bediend en paspoorten altijd door iemand anders laten tekenen. Nobel, die tijdelijk beide functies waarneemt, meldt desgevraagd dat zij sinds 1597 zijn gecombineerd en dat de ontvanger-generaal is belast met het lenen en het dagelijks uitkeren van geld waartoe hij absoluut moet kunnen beschikken over de inkomsten van het Rotterdamse kantoor. Ook rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieterssen zijn in hun advies van mening dat beide ambten gecombineerd moeten blijven.
HHM besluiten dat beide ambten gecombineerd blijven in één persoon en dat de Admiraliteit twee geschikte personen mag nomineren, waarvan Nobel er één is.
Het stadsbestuur van Rotterdam verzoekt d.d. Rotterdam 2 aug. het ontvangerschap van het Admiraliteitscollege aldaar aan niemand anders dan aan Nobel toe te wijzen omdat dit ambt nog nooit aan iemand van buiten de stad is toegewezen.
HHM achten de argumentatie ongegrond.