04/08/1626, 8

04/08/1626, 8

8 De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat de licentmeester te Zutphen wordt beschuldigd van het laten passeren van goederen die in Deventer niet worden doorgelaten.
Op verzoek van Eck zal aan die van Zutphen een kopie van deze brief worden gestuurd. Ook de Admiraliteit waaronder beide plaatsen ressorteren zal een kopie worden gestuurd van zowel deze brief als die van de Gedeputeerde Staten van het graafschap Zutphen . Zij moet zich over deze kwestie laten informeren en doen wat nodig is.