04/08/1626, 11

04/08/1626, 11

11 In een schrijven d.d. 19 juli nomineert de Admiraliteit te Dokkum voor het vacerende fiscaalschap van het College dr. Epeus Oosterzee, tevens raad ter Admiraliteit te Dokkum, en dr. Johannes Renneman, assessor van de Krijgsraad te Groningen. Van de Gedeputeerde Staten van Groningen is een brief ontvangen waarin Renneman sterk wordt aanbevolen.
Aangezien enkele heren uit de provincie Groningen audiƫntie hebben verzocht om over deze zaak te worden gehoord, wordt die uitgesteld tot een volgende vergadering.