05/08/1626, 1

05/08/1626, 1

1 Lyclama en Haersolte zenden d.d. Deventer 3 aug. de capitulaties en voorwaarden waarop de vijand uit Oldenzaal is vertrokken.
Z.Exc. en graaf Ernst zullen worden bedankt voor hun inspanningen en goede leiding. Ook zullen HHM Z.Exc. schrijven over het Huis te Lage [in Bentheim] dat niet gehouden kan worden. Het zou zo achtergelaten moeten worden dat de vijand er geen voordeel van heeft. Z.Exc. zou moeten letten op een adequate fortificatie van Oldenzaal die voorkomt dat het leger er lang moet blijven. Met de gedeputeerden te velde zou hij moeten bespreken wat nu het meest in het landsbelang is. Voorts zal Vosbergen de ambassadeur van Frankrijk, Rantwyck de ambassadeur van Denemarken en Hendrick van Eck de ambassadeur van Venetië op de hoogte stellen van de inname. Ten teken van blijdschap zullen in 's- Gravenhage de klokken worden geluid. De bode die de brieven heeft gebracht wordt beloond met 25 gld.