05/08/1626, 4

05/08/1626, 4

4 Blanckeroort krijgt ordonnantie van twee maanden traktement.