05/08/1626, 2

05/08/1626, 2

2 Joachimi schrijft d.d. Londen 24 juli dat Burlamachi de betaling van de vier nieuwe Engelse regimenten is gegarandeerd .
Dit zal worden meegedeeld aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde opdat zij voor de derde keer een weekgeld uitbetalen, conform de resoluties van 30 juli en 3 augustus. Calandrini heeft namelijk verklaard nog geen ordonnantie te hebben ontvangen.
Joachimi vraagt ook een uitspraak over de verzoeken van het stadsbestuur van Hamburg om, ten eerste, het verbod op de handel in graan en koren in te trekken en, ten tweede, om de[zerzijds] schepen van de Elbe te halen.
Teruggeschreven zal worden dat koren en graan in de lijst van verboden waren blijven opgenomen en dat hij zich wat het tweede punt aangaat moet houden aan hetgeen hem eerder is aangeschreven.