07/08/1626, 1

07/08/1626, 1

1 De op 30 jan. ingeleverde declaratie van de door Joachimi naar Engeland gemaakte reis beloopt 2.516 gld. 2 st. 8 p. en wordt zoals zij voorligt geaccepteerd op voorwaarde dat de in het laatste artikel genoemde posten niet tot verdere vorderingen leiden.