07/08/1626, 10

07/08/1626, 10

10 De RvS adviseert d.d. 3 aug. over het op 31 juli ingediende verzoek van Jacob van der Dussen de huislieden van het Land van Altena en omgeving die paarden hebben verkocht te verplichten bewijs te leveren dat die niet het land worden of zijn uitgevoerd. Als zij in gebreke blijven, overtreden zij de plakkaten en mag de majoor hen hier aangeven.
HHM besluiten conform het advies en machtigen Van der Dussen tot het hier aangeven van dergelijke overtreders. Hij mag niet schikken.