07/08/1626, 11

07/08/1626, 11

11 Van de gedeputeerden te velde is een schrijven d.d. Isselburg 4 aug. ontvangen waarin zij om geld vragen.
Na consultatie van Doublet is de heren van Holland verzocht de ontvanger-generaal van een bedrag te voorzien dat hij daarnaartoe kan sturen.