07/08/1626, 12

07/08/1626, 12

12 Ambassadeur Giorgio Giorgi compareert en feliciteert HHM met de inname van Oldenzaal. Tevens meldt hij op hun door Vosbergen overgebrachte verzoek aan zowel zijn republiek als enige particulieren te hebben geschreven de 30.000 rijksdaalder voor Bethlen naar Constantinopel [Istanbul] over te maken. Het hem door Hendrick van Eck verstrekte antwoord [inzake de buitgemaakte parels] zal hij doorzenden naar Venetië. Ook meldt hij nog dat de keizer probeert de nabij de Oostzee gelegen steden te overmeesteren om zo de handel van de Republiek te belemmeren, maar dat de hertog van Beieren erop aandringt het leger niet zo ver weg te laten trekken.
HHM bedanken de ambassadeur en antwoorden hem dat in het geval de eigenaars van de parels onderdanen van de republiek Venetië blijken te zijn, zij dezelfde rechten genieten als de ingezetenen van de Republiek.
Bij zijn vertrek overhandigt de ambassadeur nog een brief van de Venetiaanse republiek d.d. 16 juli. Zij blijkt een verontschuldiging voor het uitblijven van de financiële steun te bevatten.