07/08/1626, 13

07/08/1626, 13

13 Christoffel Pistorius verzoekt te mogen worden betaald uit het geld dat Jacob Albrecht van Sonnenborch toekomt.
HHM laten appointeren dat hij zich moet wenden tot de justitie.