07/08/1626, 3

07/08/1626, 3

3 De op Loevestein gevangenzittende predikant Petrus Cupus verzoekt in verband met zijn gezondheid op de slotwallen te mogen wandelen. De magistraat van Rotterdam ondersteunt dit verzoek.
HHM staan het verzoek niet toe.