07/08/1626, 4

07/08/1626, 4

4 De RvS adviseert op het rekest van Lazarus Baijart, voormalig predikant van de Franse kerk te Breda, diens traktement met een jaar te verlengen gezien zijn lange en goede staat van dienst.
HHM sluiten zich aan bij het advies mits de betaling geschiedt op dezelfde wijze als voorheen.