07/08/1626, 5

07/08/1626, 5

5 Naar aanleiding van hetgeen 1 aug. is besloten over de memorie van de Deense ambassadeur is nagezien wat op 24 feb. aan de rechters is geschreven in de zaak tussen Jan Braem en de Noordse Compagnie . HHM zullen nogmaals schrijven dat het noch hun bedoeling, noch die van de koning is dat in het proces soevereiniteit en jurisdictie over Spitsbergen ter discussie komen en dat zij zich uitsluitend met hetgeen de belangen van beide partijen aangaat moeten bezighouden. Niettemin zal aan de Compagnie ook worden geschreven na te gaan of de zaak niet via een akkoord kan worden afgehandeld.