07/08/1626, 7

07/08/1626, 7

7 Rantwyck voert aan dat Joost Brasser op bepaalde voorwaarden de 30.000 rijksdaalder voor Bethlen wel naar Constantinopel [Istanbul] wil overmaken.
Hem wordt verzocht met Brasser over de kosten te spreken.