07/08/1626, 9

07/08/1626, 9

9 Conform de resolutie van gisteren hebben Kelffken en de overige gecommitteerden de pachters gehoord en hen hun punten doen inleveren. De zeventien punten zijn gelezen en van gewicht bevonden. De provincies hebben een kopie laten maken en zullen hun mening inbrengen na nader onderzoek van de punten.
Kelffken c.s. rapporteren tevens dat de pachters klagen over Agge Floris, chercher in Het Vlie, die ambtsbrieven verstrekt waardoor veel schepen ongevisiteerd uitzeilen. Ook hiervan nemen de provincies kopie voor nader onderzoek.