08/08/1626, 1

08/08/1626, 1

1 De Venetiaanse ambassadeur laat in een memorie weten dat de parels die door ruiters uit Geertruidenberg zijn buitgemaakt in het Land van Namen nu in handen zijn van raadsheer Hessels en verkocht dreigen te worden.
De memorie gaat naar de RvS die, totdat een nadere beslissing is genomen, moet voorkomen dat de parels verspreid raken of worden verkocht.