08/08/1626, 8

08/08/1626, 8

8 De heren van Holland melden dat de RvS weliswaar de monsterrollen heeft overhandigd, maar zonder toebehoren.
Van der Haer is ontboden en gelast ook het toebehoren te leveren. Na gebruik zal alles worden teruggegeven. De commies heeft geantwoord dit aan de RvS te zullen melden.