08/08/1626, 10

08/08/1626, 10

10 Cracou schrijft d.d Elseneur [Helsingør] 16 juli.
Vereist geen resolutie.