08/08/1626, 11

08/08/1626, 11

11 Van de gedeputeerden te velde bij Ernst Casimir is een schrijven ontvangen waarin zij berichten over het uitblijven van betalingen zodat zij zelf aan elk van vier Engelse compagnieën een weekgeld van 150 gld. hebben moeten voorschieten. Voor vier Franse compagnieën staat hetzelfde te gebeuren.
De ontvanger-generaal, ter vergadering ontboden, is gelast zorg te dragen voor de Franse en ruitercompagnieën. Hij heeft toegezegd daarover met de solliciteurs te spreken. De gedeputeerden te velde zal worden geantwoord dat zij Ernst Casimir een tweede en desnoods een derde week mogen laten uitbetalen.