08/08/1626, 12

08/08/1626, 12

12 Op aanhouden van Carleton is toegestaan dat de op 2 aug. goedgekeurde uitvoer van wapenen voor driekwart vrij mag geschieden.