08/08/1626, 13

08/08/1626, 13

13 Jan van Vosselen vraagt in tweede instantie de uitvoer van de wapens voor de koning van Zweden vrij van licent te maken. Hij voert aan op grond van een in september 1625 verleende akte nog driehonderd corseletten en driehonderd helmen vrij te mogen uitvoeren.
HHM staan hem toe de oude wapens licentvrij uit te voeren maar blijven bij hun eerdere resolutie wat de nieuwe wapens aangaat.