08/08/1626, 16

08/08/1626, 16

16 De RvS laat in zijn advies weten dat Emmerik [Emmerich] vorige jaar tien samoureuzen met turf voor de wachtposten is toegestaan.
De stad mag voor hetzelfde doel eenzelfde hoeveelheid opnieuw, vrij van licent, invoeren.
HHM besluiten ook conform het advies van de RvS dat Emmerik uit Amsterdam vijftig last rogge mag halen, tegen licent en onder de waarborg dat de rogge niet naar elders wordt vervoerd.