08/08/1626, 17

08/08/1626, 17

17 Naar aanleiding van het verslag van Rantwyck, Antwerpen, Walta en Ter Cuilen is besloten met Joost Brasser in zee te gaan voor het overmaken van de 30.000 rijksdaalder naar Constantinopel [Istanbul] voor de prins van Transsylvanië. Berck, Haga en Aisma zullen op de hoogte worden gesteld. In het door Van Goch en Brasser ondertekende akkoord1 beloven HHM aan de Amsterdamse koopman Joost Brasser het bedrag van 75.000 gld. in banco uit te keren in 17.647 Hongaarse dukaten tegen 4 gld. 5 st. per dukaat. Bovendien krijgt hij vooraf 10.500 gld. of veertien procent voor de verwachte kosten en moeilijkheden. Tezamen vormt dat een bedrag van 85.500 gld. waarvan een derde nu, het volgende over twee maanden en het laatste deel over vier maanden wordt uitgekeerd tegen een rente van 6¼ procent. In ruil daarvoor zal Brasser aan Haga te Constantinopel 17.647 Hongaarse dukaten uitbetalen binnen drie maanden nadat het eerste deel van de 85.500 door HHM in banco is uitbetaald.

1 Geïnsereerd in S.G. 3185.