08/08/1626, 20

08/08/1626, 20

20 De boeken van Borre1 zullen niet door de provincies worden aanvaard. Wel zullen HHM het aan de vergadering overhandigde exemplaar houden en betalen met 16 gld. 10 st.

1 Het betreft waarschijnlijk de te Leiden verschenen uitgave in zes delen van Pieter Bor's Nederlantsche Oorloghen, beroerten, ende Borgerlijcke oneenicheyden, beginnende mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V. aen zijnen zoon Philippus van Spangien, tot de droevige doot van Willem Prince van Orangien.