08/08/1626, 21

08/08/1626, 21

21 Muntmeester-generaal Beveren heeft een vervalste goudgulden ingeleverd. De munt lijkt op de nieuwe Kamper goudgulden, maar is niet meer dan 15 st. waard.
Besloten wordt de goudgulden af te drukken en met de Batenburgse schelling te verbieden. De provincies zullen inmiddels worden gewaarschuwd.