08/08/1626, 22

08/08/1626, 22

22 HHM hervatten het 20 juni besproken advies van de RvS inzake het verzoek van de weduwe van La Case om een traktement, maar besluiten er niet op in te gaan.