08/08/1626, 23

08/08/1626, 23

23 De RvS acht HHM beter dan de Raad in staat om met gezag en effect iets te doen aan hetgeen is bericht over licentmeester Sniders te Maaseik.
HHM zullen indringend aan de drost en magistraat van Maaseik schrijven maatregelen te nemen die resulteren in een passende straf en het gebeurde in de toekomst doen voorkomen.