08/08/1626, 3

08/08/1626, 3

3 De adviezen van de RvS op de verzoeken van Ravenstein en andere plaatsen om levensbenodigdheden te mogen halen, luiden dat niets gedaan kan worden zolang HHM geen besluit hebben genomen over het plakkaat van retorsie. Nu dat gisteren is gevallen, gaan de rekesten weer terug naar de RvS voor nader advies.