08/08/1626, 4

08/08/1626, 4

4 Het traktement van Vijt Janssen van Hensberch, adelborst van kapitein Van der Meulen, wordt verhoogd van 8 naar 12 gld. per 42 dagen. Hij was gids tijdens het beleg van Breda en is door de vijand gemarteld.