08/08/1626, 5

08/08/1626, 5

5 De RvS heeft geadviseerd het rekest van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein af te wijzen. Zij wilden hun wol ruilen tegen laken van de plaatselijke lakenkopers.
HHM besluiten conform het advies.