08/08/1626, 7

08/08/1626, 7

7 Z.Exc. bericht d.d. Isselburg 5 aug. over hetgeen zich heeft afgespeeld.
Behoeft geen resolutie.